Külm arve Laidoneri villaga


Gert D. Hankewitz
GertH@aripaev.ee

11.10.2006


Kindral Johan Laidoneri elupaigaks olnud ning veel kolm aastat tagasi USA suursaadiku residentsina kasutatud villa on nüüd tüliõunaks maja omaniku ASi Estam ning hoone müüki korraldanud Grand Kinnisvara vahel, kes nõuab omanikult üle 100 000 kroonist võlga ja ähvardab pankrotimenetlusega.

"Laidoneri villaga seob mind pikaajaline koostöö aastast 1996," räägib Grand Kinnisvara üks omanikest ja tegevjuht Marek Kerna. Mehe meel on mõru, sest on jäänud ilma 100 000 kroonisest komisjonitasust, mida oleks pidanud saama 1930. aastal ehitatud maja müügi korraldamise eest.

Müük sisetehingu teel

Tüli algas mehe sõnul aprillis, kui majaomaniku ASi Estam suuraktsionärid müüsid oma firma ja seega ka hoone väikeaktsionäridele ehk toimus sisetehing, nagu ütles selle kohta Kerna. "Kuna kõik osapooled tõlgendasid seda kui Laidoneri villa müüki, siis meile tehti ettepanek meie leping lõpetada ja maksta komisjonitasu," märgib Kerna, kes pakkus firma uutele omanikele võimaluse maksta hiljem, sest omanikud alles tegid firma ostmiseks suure väljamineku.

Maksmise küsimus kerkis uuesti päevakorrale augustis, kuid kohtumine maksmise viisi arutamiseks lükkus aina edasi. Lõpuks see õnnestus. "Kohtumisel firma kahe omanikuga (Olle Reinholmi ning Enn Sarnaga - toim.), tegin ettepaneku, et mulle makstaks 400 000 krooni," seletab Kerna. Et tegemist oli läbirääkimistega, tehti järelandmisi ning summa langes 200 000 krooni peale. "Leppisime kokku, et paar päeva mõtlevad ja arutavad suuomanikuga (Jüri Aigroga - toim.)."

Meie firma ei ole mitte kellelegi võlgu.

Jüri Aigro, Estami suuromanik

Nädal hiljem helistaski Aigro ja ütles, et Kerna saab 100 000 ja asjal lõpp. "Vaidlesime, kuid lõpuks neelasin mõru pilli alla ning esitasin tingimuse, et raha peab olema kiirelt minu kontol," räägib 10 aastat villaga tegutsenud Kerna. Kirjutati välja arve, millele Kerna sõnul sai peale ka Enn Sarna allkiri, kuid raha ei tulnud.

Ei maksa arvet

Nädalapäevad tagasi sai Kerna kirja Estami esindavalt advokaadilt. "Härra Marek Kerna, otsustasime teile teha külma arve. Nägemist!" kommenteerib kirjasaanu selle sisu ning lisab, et juriidiliselt on arve maksmisest lihtsalt keeldutud. Kerna lubab nüüd koostada Estamile pankrotihoiatuse.

Estami omanik: ei pea teile telefonis lepingust aru andma

Helistades Estami kontorisse ning paludes rääkida Enn Sarnaga, seda kohe ka võimaldatakse. "Arutame seda asja. Meil olid omavahelised kokkulepped seal," ütleb mees. Küsides, et kas Estam mitte ei saatnud Kernale kirja, et arvet ei maksa, vabandab Sarna end välja, öeldes, et tema kolleeg tegeleb sellega.

Kolleeg, firma suuromanik Jüri Aigro on kõnest hämmeldunud. "Kes teilt selle artikli tellis ning selle eest maksis," küsib ta. 100 000 kroonisest võlast ei tea mees midagi. "Meie firma ei ole mitte kellelegi võlgu," väidab ta. Aga kas Grand Kinnisvara korraldas teie maja müüki? "Ei tea, võib-olla. Kui üks firma tegeleb kinnisvaraga, siis on lepinguid tuhandeid. Ei leia, et peaksin mingit lepingut kellelegi telefonis kommenteerima."