uudis

Tants 9 ruutmeetri ümber


Väinu Rozental
Vainu.Rozental@aripaev.ee

04.03.2010


Tartu kesklinna väikese kortermaja elanikud süüdistavad kaaselanikku, kinnisvaraärimeest Marek Kernat dokumentide võltsimises, tänu millele sai Kerna ühiskoridori arvel üheksa ruutmeetrit suurema korteri.

Kerna laiutab käsi ja ütleb, et suurema korteri erastas linn, mitte tema, ja vaidluses ruutmeetrite üle saab tõekuulutaja olla vaid käimasolev kohtuprotsess, mitte ajakirjandus. "Vastaspool püüab vaid igati kahjustada minu mainet," võtab Kerna majarahva ühisrinde eesmärgi kokku.

Vaidlusalune objekt ehk Kerna korter, mis on tal abikaasaga kaasomandis, asub Tartus Lai tänav 34a maja viimasel, kolmandal korrusel. Kunagi asus seal kaks korterit ühisköögiga ja ühise WCga koridoris. Kerna ostis aastaid tagasi teise korteri ära ja sai nii ühiskoridori ainukasutajaks. Asja konks on aga selles, et just viimase korruse ühiskoridorist pääseb maja pööningule, mis tähendab, et kui kellelgi majaelanikest on asja pööningule, peab ta paluma Kernalt justkui sissepääsuluba.

Suurema korteri eest müües paremat hinda

Majaelaniku, lähedal asuva tuntud kõrtsi Zavood omaniku Mario Pizzolanti sõnul lasi Kerna 2006. aasta veebruaris kogu maja ümber mõõta ja tagaselja vormistada kolmanda korruse ühiskoridori enda korteri elamispinnaks. Nii sai 73,4 ruutmeetri suurusest korterist 83 ruutmeetri suurune korter. "Suurem korter võimaldab saada pangast suuremat laenu ja korterit müües kõrgemat hinda," räägib Pizzolanti. "Aga need lisaruutmeetrid on saadud ju teiste majaelanike ühisvara arvel ja seda on tehtud majaelanike ees salaja."

Enamgi veel, kuna majaelanikud kahtlustasid, et Kerna on ehitise teatisel ja kasutusloa taotlusel allkirju võltsinud, palusid nad 2007. aasta novembris algatada kriminaalasja. Ja kuigi Lõuna politseiprefektuur tuvastas, et vähemalt ühele dokumendile on Kerna kirjutanud Pizzolanti eest alla, lõpetati kriminaalasi kuriteokoosseisu puudumise tõttu.

See koridor on minu korteri lahutamatu osa, seal asub WC ja minu riidekapp.

Marek Kerna, kinnisvaraärimees

Seepeale kaebasid majaelanikud riigiprokuratuuri ja viimane tühistas eelmise aasta juunis kriminaalasja lõpetamise määruse ning saatis kriminaalasja tagasi Lõuna politseiprefektuuri.

"Kui ma olen politseiprefektuurist küsinud, kui kaugel uurimine on, on mulle vastatud, et neil on väga palju tunduvalt kiiremaid asju käsil," on Pizzolanti nõutu. "Kuna kriminaalasi aegub toimepanemisest alates viie aasta jooksul, siis võib-olla ongi võetud nõuks venitada asjaga kuni järgmise aasta märtsini."

Kriminaalasi on endiselt menetluses

Politsei- ja piirivalve kommunikatsioonibüroo pressiesindaja ei vasta Äripäeva esitatud aegumisele viitavale küsimusele, kuid kinnitab saadetud elektronkirjas, et kriminaalasi on endiselt menetluses Lõuna politseiprefektuuris.

"Riigiprokuratuur tühistas küll määruse, aga see ei tähenda, et ma pätt olen," räägib Kerna. "Asi on endiselt uurimisfaasis, kusjuures mind pole sellega seoses veel isegi välja kutsutud."

Lisaks kriminaalmenetlusele on vastaspool algatanud ka tsiviilkohtumenetluse, mille eesmärk - kui kasutada Kerna emotsionaalseid sõnu - on tema korter kui tervik ära lõhkuda. "Ma olen selles korteris elanud üle 22 aasta ja ma pole siin midagi ümber ehitanud," rõhutab Kerna. "See koridor, mille üle vaidlus käib, on minu korteri lahutamatu osa, seal asub WC ja seal on minu riidekapp."

Kerna sõnul ei oska ta kommenteerida, miks linn kinnitas korteri pinnaks 83 ruutmeetrit. "Selle üle kohtuvaidlus käibki," seletab Kerna. "AS Kobras mõõtis kogu maja üle ja mõõdistustööde alusel erastas Tartu linn korterite aluse maa. Muide, linn kui kolmas osapool palus novembris eelistungil jätta hagi rahuldamata, sest linna arvates on erastamine toimunud seaduslikult."

Mis puudutab pääsu pööningule, siis Kerna kinnitusel pole ta mitte kunagi teinud ühelegi majaelanikule takistusi pööningule pääsemisel.

Kommentaarid

Margus Ansip, Lai 34a majaühistu esimees
Meie ei väida, et Marek Kerna oleks midagi oma korteris ümber ehitanud. Meie väidame, et ta võltsis meie allkirju ja vormistas meie selja taga ühiskoridori oma korteri osaks. Kui ta oleks seda teinud viisakalt ja avalikult, siis usun, poleks teistel majaelanikel midagi korteri suurendamise vastu olnud.

Marek Maaring, ASi Kobras endine projektijuht
Kerna firma tellis meilt Lai 34a hoone ruumide mõõtmise. Kobrase tingimus oli, et me võtame mõõtmistöö käsile vaid siis, kui ülejäänud asjaajamise teeb Kerna ise ära. Pärast mõõtmist said kõik paberid üle antud Kernale. Mis oli Kerna eesmärk mõõtmistööd tellides, ei oska ma öelda.